ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-216-2848, 02-215-1515 ต่อ 1023, 1110
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

                          โทรศัพท์: 02-216-2848, 02-215-1515 ต่อ 1023, 1110
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศรับสมัครสอบเเข่งขัน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศรับสมัครสอบเเข่งขัน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศรับสมัครสอบเเข่งขัน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ