ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง บัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง บัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง  เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป